Dotacje do 90% - Irhouse
Irhouse

Dotacje do 90%

Jeżeli są Państwo zainteresowani konsultacjami w sprawie możliwości skorzystania z Programu Czyste Powietrze zapraszamy do kontaktu: +48 667 03 03 03 lub +48 22 435 88 08

 

 

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”, w ramach którego będzie można ubiegać się o wsparcie przy termomodernizacji i wymianie źródeł ogrzewania, będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Możliwe będzie uzyskanie finansowania na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej – kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych w istniejących budynkach jednorodzinnych – jednak w przypadku fotowoltaiki dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie w formie preferencyjnej pożyczki.

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat – do roku 2029.

Środki na realizację programu będą pochodzić z pieniędzy NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz z funduszy Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, w przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Obecnie występuje dotacja bezzwrotna na fotowoltaikę w wysokości 40% wyłącznie na terenie Warszawy.

Program określa maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane. W przypadku zestawu kolektorów słonecznych maksymalny koszt kwalifikowany wyniesie 8 tys. zł, w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej – 15 tys. zł, a dla pompy ciepła na cele c.o. oraz c.o. i c.w.u. maksymalny koszt kwalifikowany określono na 30 tys. zł.
W zakresie fotowoltaiki przyjęto, że dofinansowane w programie „Czyste powietrze” mikroinstalacje fotowoltaiczne muszą służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

 

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych – w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Autorzy programu przewidzieli też pożyczki, które będą udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które obecnie wynosi 2,4 proc.

Co istotne, dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” nie będą uznawane za dochód podatnika.

Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 tys. zł.

Określono maksymalne jednostkowe koszty poszczególnych robót i zakupów inwestycyjnych realizowanych w jego ramach.

Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:

  • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2,
  • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2,
  • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10 000 zł za zestaw,
  • pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30 000 zł za zestaw,
  • kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20 000 zł za zestaw.

NFOŚiGW na razie nie podaje kosztów kwalifikowanych dla pozostałych technologii, które będzie można sfinansować w programie.

 

Źródło: