Certyfikaty - Irhouse
Irhouse

Certyfikaty

Biezpieczeństwo i świadectwa dopuszczenia są dla nas priorytetem, dlatego poza certyfikatami Europejskimi nasze maty posiadają Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny ze wskazaniem do stosowania w szpitalach oraz hotelach.

Certyfikat dopuszczenia naszych mat do obrotu w Polsce nie będzie przeszkodą do zawarcia umów ubezpieczenia i ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowania. Jest to bardzo istotne, gdyż wiele firm poza certyfikatami Europejskimi żąda świadectw dopuszczenia ogrzewania na rynek polski.